Fancy Dress Competition (Upto 5 Years), 2017

55th Nehru Bal Mela / Children’s  Creativity Contests held on 25th  November 2017
Result -  Fancy Dress  Competition
Age Group 1st  Prize 2nd  Prize 3rd  Prize
Up to 5 Years 1) Yashvi Dutta,
Navy Children School,
Chankyapuri,
New Delhi 110 021
1) Saransh,
Bal Vikas Vidyalaya,
Masjid Moth,
New Delhi 110 049
1) Anshul
Bal Vikas Vidyalaya, Masjid Moth, New Delhi 110 049
2) Rhythm,
Evergreen Sr. Sec. School, Vasundhara Enclave, New Delhi-96
2) Ridhi,
Bal Vikas Vidyalaya,
Masjid Moth,
New Delhi 110 049
2) Nikita,
Bal Vikas Vidyalaya, Masjid Moth, New Delhi 110 049
1) Purvi,
Bal Vikas Vidyalaya, Masjid Moth, New Delhi 110 049